00:00
00:00
View Profile RepublicKAG

RepublicKAG was scouted by Novaheaded

Ang pag-angat ng aking kaibig-ibig кролик ay talagang gumagawa ng kasama ng kumander Kumander. Kagaya ng sinabi ni Chapayev.
Pfp by midgetsausage

Kyle Andrei P. Quintana @RepublicKAG

16, Male

CommieCymbourineFan

Valenzuela, Metro Manila

Joined on 3/30/19

Level:
28
Exp Points:
8,145 / 8,700
Exp Rank:
3,487
Vote Power:
6.92 votes
Rank:
Town Watch
Global Rank:
54,829
Blams:
0
Saves:
141
B/P Bonus:
2%
Whistle:
Normal
Trophies:
1
Medals:
126